Trường mầm non Phú Phương tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ thông qua hội chợ quê